Zmluva

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou MOS pre obecDohoda

Identifikácia

Číslo zmluvy: 17/38/052/215

Názov objednávateľa: Obec Lomnička

Adresa objednávateľa: Lomnička č.66, 06503 Podolínec

IČO objednávateľa: 00330027

Názov dodávateľa: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa

Adresa dodávateľa: Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 30794536

Predmet zmluvy: Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou MOS pre obec a poskytovaní finančného príspevku príjemcovi príspevku na úhradu časti nákladov na osobné, ochranné pracovné prostriedky, úrazové poistenie dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v HN a príspevkov k dávke v HN, časti nákladov na pracovné náradie a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním AČ formou MOS pre obec.

Zmluvná cena: 6336.00 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 26.09.2017

Datum zverejnenia: 03.10.2017

Dokumenty Pdf Dohod 1738052215.pdf ( veľkosť: 398,6 KB, aktualizované: Utorok 03. Október 2017 14:50 )