Zmluva

Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody ver. kanalizáciou

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Ing. František Petrík

Adresa objednávateľa: Slovenského raja 156/3, 052 01 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa dodávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO dodávateľa: 00329649

Predmet zmluvy: odvádzanie splaškovej odpadovej vody ver. kanalizáciou

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 05.09.2017

Datum zverejnenia: 14.09.2017

Dokumenty Pdf zmluva.pdf ( veľkosť: 133,2 KB, aktualizované: Štvrtok 14. September 2017 08:57 )