Zmluva

Poistenie mobilného telekomunikačného zariadenia pre prípad škody

Identifikácia

Číslo zmluvy: 5101014981

Názov objednávateľa: Obec Lomnička

Adresa objednávateľa: Lomnička č.66, 06503 Podolínec

IČO objednávateľa: 00330027

Názov dodávateľa: O2 Slovakia,s.r.o.

Adresa dodávateľa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5

IČO dodávateľa: 35848863

Predmet zmluvy: Poistník a poisťovateľ dojednávajú poistenie mobilného zariadenia (poistenie pre prípad škody spôsobenie náhodným poškodením, zničením alebo krádežou MZ).

Zmluvná cena: 4.00 €/mesiac bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 11.09.2017

Datum zverejnenia: 13.09.2017

Dokumenty Pdf Poistna_zmluva_O2_1-GTMFYV2.pdf ( veľkosť: 420,2 KB, aktualizované: Streda 13. September 2017 14:49 )