Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 2370963777

Názov objednávateľa: Obec Lomnička

Adresa objednávateľa: Lomnička č.66, 06503 Podolínec

IČO objednávateľa: 00330027

Názov dodávateľa: O2 Slovakia,s.r.o.

Adresa dodávateľa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5

IČO dodávateľa: 35848863

Predmet zmluvy: Záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu telekomunikačné zariadenia (mobilné telefóny) alebo darčekovú poukážku na nákup telekomunikačného zariadenia a záväzok kupujúceho dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu spôsobom dohodnutým v tejto zmluve. Darčekovú poukážku na nákup telekomunikačného zariadenia predávajúci zašle kupujúcemu formou sms na kupujúcim zvolené telefónne číslo.

Zmluvná cena: 168.00 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 11.09.2017

Datum zverejnenia: 13.09.2017

Dokumenty Pdf Kupna_Zmluva_O2_Firemny_Mobil_1-36619787519.pdf ( veľkosť: 328,8 KB, aktualizované: Streda 13. September 2017 14:08 )