Zmluva

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2017-000831

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hranovnica

Adresa objednávateľa: Sládkovičova 398, 05916 Hranovnica

IČO objednávateľa: 00326224

Názov dodávateľa: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Adresa dodávateľa: Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava

IČO dodávateľa: 00681156

Predmet zmluvy: Poskytnutie NFP na projekt Novostavba materskej školy v obci Hranovnica

Zmluvná cena: 592800.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 11.07.2017

Datum zverejnenia: 17.07.2017

Dokumenty Pdf ZM_SEP-IMRK2-2017-000831 - text.pdf ( veľkosť: 1,9 MB, aktualizované: Pondelok 17. Júl 2017 09:35 )