Zmluva

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2016-1/43

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hranovnica

Adresa objednávateľa: Sládkovičova 398, 05916 Hranovnica

IČO objednávateľa: 00326224

Názov dodávateľa: Ministerstvo životného prostredia SR

Adresa dodávateľa: Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

IČO dodávateľa: 42181810

Predmet zmluvy: Poskytnutie NFP na projekt s názvom Triedený zber komunálnych odpadov v obci Hranovnica

Zmluvná cena: 118759.75 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 19.06.2017

Datum zverejnenia: 17.07.2017

Dokumenty Pdf DODATOK - výzva č. 1 I. kolo Hranovnica.pdf ( veľkosť: 226 KB, aktualizované: Pondelok 17. Júl 2017 09:28 )