Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 45/K/2017

Názov objednávateľa: Obec Hranovnica

Adresa objednávateľa: Sládkovičova 398, 05916 Hranovnica

IČO objednávateľa: 00326224

Názov dodávateľa: Marián Lopuch

Adresa dodávateľa: Hviezdoslavova 265/75

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Predaj pozemku KN-C 374/5, k.ú. Hranovnica

Zmluvná cena: 272.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 14.07.2017

Datum zverejnenia: 14.07.2017

Dokumenty Pdf Kúpna zmluva - Lopuch.pdf ( veľkosť: 72,6 KB, aktualizované: Piatok 14. Júl 2017 09:52 )