Zmluva

Zmluva o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy: R_53/2012

Názov objednávateľa: Obec Poľanovce

Adresa objednávateľa: č. 7, 05305 Poľanovce

IČO objednávateľa: 00329487

Názov dodávateľa: IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy

Adresa dodávateľa: Čs. armády 20, 04118 Košice

IČO dodávateľa: 00162957

Predmet zmluvy: Používanie aktuálnych verzií aplikačného programového vybavenia

Zmluvná cena: 129.46 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 17.04.2012

Datum zverejnenia: 03.05.2012

Dokumenty Pdf scn0001.pdf ( veľkosť: 1,4 MB, aktualizované: Štvrtok 03. Máj 2012 15:22 )