Zmluva

Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb.

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Slovenská pošta, a.s.

Adresa objednávateľa: Partizanská cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

IČO objednávateľa: 36631124

Názov dodávateľa: Obec Lomnička

Adresa dodávateľa: Lomnička č.66, 06503 Podolínec

IČO dodávateľa: 00330027

Predmet zmluvy: Prenájom nebytových priestorov za účelom výkonu poštovej prevádzky

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť nebytový priestor ; List vlastníctva číslo: 1; Katastrálne územie: Lomnička; Parcela číslo: 95; Súpisné číslo nehnuteľnosti: 66

Zmluvná cena: 456.00 €/rok bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 16.01.2017

Datum zverejnenia: 14.02.2017

Dokumenty Pdf img-214104252.pdf ( veľkosť: 667,2 KB, aktualizované: Utorok 14. Február 2017 10:47 )