Zmluva

Kúpna zmluva o prevode nehnuteľností

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Važec

Adresa objednávateľa: Na Harte 19, 03261 Važec

IČO objednávateľa: 00315842

Názov dodávateľa: Obec Važec

IČO dodávateľa: 00315842

Predmet zmluvy: Kúpna zmluva o prevode nehnuteľností

Zmluvná cena: 59740.00 €

Dátumy

Datum podpisu: 31.01.2011

Datum zverejnenia: 10.03.2011

Dokumenty Pdf Image0014.PDF ( veľkosť: 2,1 MB, aktualizované: Štvrtok 10. Marec 2011 13:46 )