Vyhľadávanie


zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )

Typ Dátum zverenenia Predmet/Číslo Cena Objednávateľ Dodávateľ
Zmluva 31.05.2023 Predmetom je úrazové poistenie pre uchádzačov o zamestnanie nahlásených poistníkom. Poistenie sa vzťahuje na uvedené osoby pri plnení pracovných úloh počas projektu.
5190054991
90.00 € s DPH Obec Doľany Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Zmluva 30.05.2023 Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec.
23/36/054/615
0.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Zmluva 30.05.2023 Predmetom dodatku je úprava znenia Článku III. bodu 6 Dohody č. 23/36/054/23 uzatvorenej dňa 27.1.2023.
0.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad
Zmluva 30.05.2023 Predmetom zmluvy je úprava znenia Článku III. bodu 6 Dohody č. 23/36/054/93 uzatvorenej dňa 24.02.2023
0.00 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Zmluva 25.05.2023 Predmetom je úprava spolupráce v oblasti riešenia krízových situácií v Prešovskom samosprávnom kraji.
0.00 € s DPH Obec Doľany Nadácia PSK pre podporu rodiny
Zmluva 03.05.2023 Predmetom je úrazové poistenie UoZ v rámci projektu "Podpora udržania pracovných návykov"
č. 5190054989
240.00 € s DPH Obec Doľany Komunálna poisťovňa, a.s.
Zmluva 02.05.2023 Predmetom zmluvy je poskytnúť dotáciu príjemcovi a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre Dobrovoľný hasičský zbor obce.
323 0916
0.00 € s DPH Obec Doľany Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Zmluva 02.05.2023 Dohoda strán o splátkach kúpnej ceny za zariadenie.
199.00 € s DPH Obec Doľany Orange Slovensko, a.s.
Zmluva 02.05.2023 Dohoda strán na aktivácii účastníckeho programu.
0.00 € s DPH Obec Doľany Orange Slovensko, a.s.
Zmluva 02.05.2023 Predmetom prílohy je osobitné zvýhodnenie, ktoré podnik poskytuje účastníkovi
0.00 € s DPH Obec Doľany Orange, a.s.
Zmluva 02.05.2023 Ukončenie platnosti Zmluvy o pripojení
0.00 € s DPH Obec Doľany Orange, a.s.
Zmluva 28.04.2023 Predmetom je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku v rámci projektu "Podpora udržania pracovných návykov- PUPN"
č. 23/36/054/528
4521.60 € s DPH Obec Doľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Zmluva 27.04.2023 Predmetom zmluvy je zariadenie interiérového vybavenia Novostavby materskej školy v obci Doľany. Dodaný tovar je uvedený v prílohe č.1.
10381.20 € s DPH Obec Doľany EUROGASTROP s.r.o.
Zmluva 26.04.2023 Predmetom tejto zmluvy je zariadenie interiérového vybavenia Novostavby MŠ v obci Doľany.
27279.00 € s DPH Obec Doľany Baribal, s.r.o.
Zmluva 25.04.2023 Touto zmluvou predávajúci predáva kupujúcemu do svojho vlastníctva tovar presne špecifikovaný na prvej strane zmluvy.
22300047
0.00 € s DPH Obec Doľany KSR-Kameňolomy SR, s.r.o.
Zmluva 21.04.2023 Predmetom tejto Zmluvy je povinnosť Poskytovateľa spustiť pre Zákazníka mobilnú aplikáciu V OBRAZE, zabezpečiť jej bezchybnú prevádzku a internetový zdroj dát.
890.00 € s DPH Obec Doľany Galileo Corporation s.r.o.
Zmluva 27.03.2023 Predmetom je aktivovať a poskytovať program Služieb na telefónnom čísle.
1-804232783824
0.00 € s DPH Obec Doľany Slovak Telekom, a.s.
Zmluva 17.03.2023 Predmetom zmluvy sú opakované dodávky ovocia vrámci realizácie školského programu "Školské ovocie" pre školský rok 2023/2024.
0.00 € s DPH Obec Doľany GAS Familia, s.r.o.
Zmluva 14.03.2023 Predmetom zmluvy je zabezpečiť dodávku elektriny do odberných miest.
0.00 € s DPH Obec Doľany Východoslovenská energetika a.s.
Zmluva 10.03.2023 Predmetom je vyporiadanie pozemkov v KÚ Doľany parc. č. KN C 113/10, 113/11, 113/12, 113/13
0.00 € s DPH Obec Doľany Pavol Bendžala
Zobrazených 1 - 20 z celkových 1116.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 55 56