Vyhľadávanie


zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )

Typ Dátum zverenenia Predmet/Číslo Cena Objednávateľ Dodávateľ
Zmluva 14.06.2018 Poskytnutie dotácie - nákup tričiek pre žiakov FK 1931 Hranovnica
33/D/2018
100.00 € s DPH Obec Hranovnica Ján Smolár
Zmluva 11.06.2018 Poskytnutie dotácie na prípravu súťaže mladých hasičov Plameň
31/D/2018
200.00 € s DPH Obec Hranovnica DPO SR - územný výbor Poprad
Zmluva 06.06.2018 Spolupráca s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v rámci realizácie projektu
0.00 € s DPH Obec Hranovnica Ministerstvo vnútra SR
Zmluva 06.06.2018 Poskytnutie dotácie na usporiadanie súťaže vo varení pirohov
30/D/2018
100.00 € s DPH Obec Hranovnica Mária Lavková
Zmluva 04.06.2018 Zber, zvoz, uskladnenie a zneškodnenie odpadov zo zberného dvora
5/POH-a/2018
0.00 € s DPH Obec Hranovnica Brantner Poprad, s.r.o.
Zmluva 30.05.2018 Výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe - „Chodník podĺž cesty III/3069 vrátane parkoviska pri cintoríne spolu s prepájacou miestnou komunikáciou v obci Hranovnica“
29/M/2018
2500.00 € s DPH Obec Hranovnica Mgr. Tomáš Čižik
Zmluva 30.05.2018 Stavebné práce - ozvučenie, osvetlenie a elektroinštalácie sály kultúrneho domu
28/ZoD/2018
13959.59 € s DPH Obec Hranovnica Miroslav Iglódi - ElektroNitra
Zmluva 24.05.2018 Stavebné práce - Chodník pozdĺž cesty III/3069 vrátane parkoviska pri cintoríne
27/ZoD/2018
88802.59 € s DPH Obec Hranovnica LS spol. s r.o.
Zmluva 07.05.2018 Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov
ZO-2018-79-01
10.00 € s DPH Obec Hranovnica NAJ, s.r.o.
Zmluva 03.05.2018 Poskytnutie dotácie na vybavenie DHZO
38516
3000.00 € s DPH Obec Hranovnica Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Zmluva 30.04.2018 Zabezpečenie činnosti stavebného dozora na stavbe Novostavba budovy materskej školy v obci Hranovnica
21/M/2018
11500.00 € s DPH Obec Hranovnica Mgr. Tomáš Čižik
Zmluva 25.04.2018 Poskytnutie dotácie ECAV
20/D/2018
1500.00 € s DPH Obec Hranovnica Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, dcérocirkev Hranovnica
Zmluva 24.04.2018 Nájom nebytových priestorov
19/N/2018
398.64 € s DPH Obec Hranovnica Špeciálna základná škola Spišský Štiavnik
Zmluva 23.04.2018 Stavebné práce - Novostavba budovy Materskej školy
18/ZoD/2018
764536.12 € s DPH Obec Hranovnica LS spol. s r.o.
Zmluva 23.04.2018 Nákup pozemkov KN-C 601/1, 601/2, 602/8, 602/9
17/K/2018
15000.00 € s DPH Obec Hranovnica Anna Barančíková
Faktúra 27.03.2018 náklady na stravu - materská škola (mzdové náklady, elektrina, plyn, ostatné prevádzkové náklady)
č. 1/2018
632.76 € s DPH Obec Vernár Obec Hranovnica
Faktúra 27.03.2018 náklady na stravu - materská škola (mzdové náklady, elektrina, plyn, ostatné prevádzkové náklady)
4/2018
703.06 € s DPH Obec Vernár Obec Hranovnica
Zmluva 12.03.2018 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
14/D/2018
2200.00 € s DPH Obec Hranovnica Dobrovoľný hasičský zbor Hranovnica
Zmluva 07.03.2018 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
10/D/2018
781.00 € s DPH Obec Hranovnica SZPB, oblastný výbor Poprad
Zmluva 01.03.2018 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
13/D/2018
900.00 € s DPH Obec Hranovnica Občianske združenie Kochman
Zobrazených 141 - 160 z celkových 6110.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 305 306