Obstaranie

Vybavenie detského ihriska pre projekt: Detské ihrisko v obci Hôrka

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Hôrka

Adresa odberateľa: č. 141, 05912 Hôrka

IČO odberateľa: 00326194

Názov úspešného uchádača: ENERCOM, s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: Novozámocká 102, 949 05, Nitra

IČO úspešného uchádača: 47065125

Predmet zákazky: Vybavenie detského ihriska pre projekt: detské ihrisko v obci Hôrka

Cena zákazky: 8919.06 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 15.10.2018

Datum zverejnenia: 17.04.2019