Obstaranie

Dodávka a montáž vinylovej podlahy pre ZŠ Hôrka

Identifikácia

Číslo zákazky: 552018

Názov odberateľa: Obec Hôrka

Adresa odberateľa: č. 141, 05912 Hôrka

IČO odberateľa: 00326194

Názov úspešného uchádača: ProPodlahy s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: Štefánikova 8, 058 01 Poprad

IČO úspešného uchádača: 45479089

Predmet zákazky: dodávka a montáž vinylovej podlahy pre ZŠ Hôrka

Cena zákazky: 8720.24 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 21.11.2018

Datum zverejnenia: 21.01.2019