Obstaranie

Verejná vyhl. "Svätoplukovo - rozšírenie kanalizácie"

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Svätoplukovo

Adresa odberateľa: 76, 95116 Svätoplukovo

IČO odberateľa: 00611191

Názov úspešného uchádača: Krajský pamiatkový úrad

Adresa úspešného uchádača: Námestie Jána Pavla II. č. 8, 94901 Nitra

IČO úspešného uchádača:

Predmet zákazky: Verejná vyhláška oznámenie o začatí správneho konania "Svätoplukovo - rozšírenie kanalizácie"

Cena zákazky: 0.00 € bez DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 23.10.2018

Datum zverejnenia: 23.10.2018

Dokumenty Pdf KPÚ ver.vyhláška - rozšírenie kanalizácie.pdf ( veľkosť: 637,7 KB, aktualizované: Utorok 23. Október 2018 12:37 )