Obstaranie

Montáž učebne

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy

Adresa odberateľa: č. 330, 06502 Vyšné Ružbachy

IČO odberateľa: 35534648

Názov úspešného uchádača: Viktor Palutka -IT HERO

Adresa úspešného uchádača: helsinská 2632/2, 040 13 Košice

IČO úspešného uchádača: 47766654

Predmet zákazky: Inštalácia servera, clientov, montáž, doprava

Cena zákazky: 845.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 28.02.2017

Datum zverejnenia: 10.03.2017