Objednávky

Datum zverejnenia Predmet objednávky/Číslo objednávky Cena objednávky Objednávateľ Dodávateľ Dátum objednania
03.04.2019 Stravné lístky + poplatok
15/2019
660.00 € s DPH Obec Veľký Slavkov Up Slovensko, s.r.o. 29.03.2019
03.04.2019 Oprava kúrenia - výmena radiátorov
16/2019
1020.00 € s DPH Obec Veľký Slavkov Walter Omasta 29.03.2019
03.04.2019 Objednávka na odvoz VOK s komunálnym odpadom
9/2019
300.00 € s DPH Obecný podnik Važec Technické služby mesta Svit 02.04.2019
03.04.2019 Objednávka na VOK na zber nadrozmerného odpadu
10/2019
500.00 € s DPH Obecný podnik Važec Brantner Poprad, s.r.o. 03.04.2019
03.04.2019 Objednávka na odvoz VOK s drobným stavebným odpadom
11/2019
300.00 € s DPH Obecný podnik Važec Brantner Poprad, s.r.o. 03.04.2019
03.04.2019 Objednávka na vysokozdvižnú plošinu na opravu verejného osvetlenia
12/2019
180.00 € s DPH Obecný podnik Važec Roman Straka 03.04.2019
03.04.2019 Objednávame si u Vás výkopové práce na cintoríne pri Dome smútku v Hôrke.
192019
900.00 € s DPH Obec Hôrka Rudolf Pecha 01.04.2019
03.04.2019 Objednávame si u Vás montáž zabezpečovacieho systému v obecných budovách podľa cenovej ponuky.
02019/11
1835.21 € s DPH Obec Vydrník KLECOM INTERNETIONAL s.r.o 18.03.2019
03.04.2019 vytýčenie optickej siete na parcelách KN C 912/44,912/45,912/46,912/47 za účelom realizácie stavebných prác
20/2019
0.00 € s DPH Obec Spišské Tomášovce SWAN KE, s.r.o. 02.04.2019
03.04.2019 Polohopisné a výškopisné zameranie časti pozemku parc.č. 128 pre výstavbu domu smútku
11_2019
130.00 € s DPH Obec Beňadiková Jaroslav Duriš-geodetické a kartografické práce 29.03.2019
03.04.2019 Revízia elektrických zariadení a bleskozvodov v obecných budovách
4/1900051
0.00 € s DPH Obec Letanovce Darvaši Peter, PhDr. 29.03.2019
03.04.2019 Hasičská výstroj pre DHZ Letanovce
4/1900052
287.74 € s DPH Obec Letanovce Florian, s.r.o., 02.04.2019
03.04.2019 Hasičská výstroj pre DHZ Letanovce + doprava
4/1900053
19.50 € s DPH Obec Letanovce Staš Stanislav - DH&safety 02.04.2019
03.04.2019 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre budovy Šatne a Turistická ubytovňa v športovom areáli v členení: žiadosť, projekt plynovej prípojky, projekt vnútorného plynovodu, projekt ústredného kúrenia + skreslenie dispozície
4/1900054
1104.00 € s DPH Obec Letanovce Markovič Roman, Ing. - THERMAT 02.04.2019
02.04.2019 zhotovenie informačnej tabule
042/OB/2019
35.00 € bez DPH Obec Važec SYDES Print, s.r.o., 29.03.2019
Zobrazených 166 - 180 z celkových 21787.
1 2 8 9 10 12 14 15 16 1452 1453