Objednávka

jedálne kupóny

Identifikácia

Číslo objednávky: zo dňa 27.3.2013

Názov zmluvy: Objednávka jedálnych kupónov

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: Le cheque dejeuner s.r.o.

Adresa dodávateľa: Tomášikova 23/D, Bratislava

IČO dodávateľa: 31396674

Predmet objednávky: jedálne kupóny

Cena objednávky: 800.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Štefan Rakoci ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 27.03.2013

Datum zverejnenia: 02.04.2013

Dokumenty