Objednávka

upgrade aplikácie WISKAN

Identifikácia

Číslo objednávky: zo dňa 21.2.2013

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, Bratislava

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: upgrade aplikácie WISKAN

Cena objednávky: 30.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Štefan Rakoci ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 21.02.2013

Datum zverejnenia: 27.02.2013

Dokumenty