Objednávka

Objednávka prac.zošitov zo slovenského jazyka pre 8. ročník ŠZŠ

Identifikácia

Číslo objednávky: 44/2023

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa objednávateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO objednávateľa: 37876023

Názov dodávateľa: SPN - Mladé letá, s. r o.

Adresa dodávateľa: Sasinkova 5, 811 08 Bratislava

IČO dodávateľa: 31333176

Predmet objednávky: Objednávka prac.zošitov zo slovenského jazyka pre 8. ročník ŠZŠ

Cena objednávky: 48.20 € s DPH

Objednávku vystavil: Anna Suchá ( ekonómka školy )

Dátumy

Dátum objednania: 25.05.2023

Datum zverejnenia: 26.05.2023

Dokumenty