Objednávka

Školské pomôcky pre žiakov zo SZP

Identifikácia

Číslo objednávky: 20/2023

Názov zmluvy: Rámcová kúpna zmluva na dodávku kancelárskeho materiálu

Názov objednávateľa: Základná škola

Adresa objednávateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO objednávateľa: 36158950

Názov dodávateľa: KP Plus, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Levočská 7, 05801 Poprad

IČO dodávateľa: 36475025

Predmet objednávky: Školské pomôcky pre žiakov zo SZP

Cena objednávky: 2738.95 € s DPH

Objednávku vystavil: Eva Kubovová ( tajomník školy )

Dátumy

Dátum objednania: 25.05.2023

Datum zverejnenia: 25.05.2023

Dokumenty