Objednávka

vypracovanie prevádzkového poriadku kotolne v novej MŠ a školenie zamestnancov

Identifikácia

Číslo objednávky: 27/2023

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Emil Hovanec

Adresa dodávateľa: Odorín 61, 053 22

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: vypracovanie prevádzkového poriadku kotolne v novej MŠ a školenie zamestnancov

Cena objednávky: 228.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Zuzana Nebusová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 05.05.2023

Datum zverejnenia: 25.05.2023

Dokumenty