Objednávka

Chémia v súvislostiach 8 - učebnica

Identifikácia

Číslo objednávky: 42/2023

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola J. M. Petzvala

Adresa objednávateľa: Moskovská 20, 05901 Spišská Belá

IČO objednávateľa: 37792041

Názov dodávateľa: TAKTIK s.r.o.

Adresa dodávateľa: P. O. Box 100, Košice

IČO dodávateľa: 45258767

Predmet objednávky: Chémia v súvislostiach 8 - učebnica

Cena objednávky: 350.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Alica Hupková ( ekonómka )

Dátumy

Dátum objednania: 24.05.2023

Datum zverejnenia: 24.05.2023

Dokumenty