Objednávka

Audit účtovnej závierky za rok 2021 a overenie súladu IÚZ a výročnej správy za rok 2021

Identifikácia

Číslo objednávky: 143/2022

Názov zmluvy: zmluva o poskyt.auditorských služieb z 6.11.2020

Názov objednávateľa: Obec Betlanovce

Adresa objednávateľa: č. 23, 05315 Betlanovce

IČO objednávateľa: 00328952

Názov dodávateľa: Hurines, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Zamoyského 41, Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 36449237

Predmet objednávky: Audit účtovnej závierky za rok 2021 a overenie súladu IÚZ a výročnej správy za rok 2021

Cena objednávky: 780.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Miroslava Vargová ( referentka ocú )

Dátumy

Dátum objednania: 22.11.2022

Datum zverejnenia: 25.11.2022

Dokumenty