Objednávka

Kamenivo frakcie 32/63 v cene 7,50 €/tona bez DPH + doprava

Identifikácia

Číslo objednávky: 142/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Betlanovce

Adresa objednávateľa: č. 23, 05315 Betlanovce

IČO objednávateľa: 00328952

Názov dodávateľa: Transtav s.r.o.

Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 1250, Revúca

IČO dodávateľa: 36783633

Predmet objednávky: Kamenivo frakcie 32/63 v cene 7,50 €/tona bez DPH + doprava

Cena objednávky: 243.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Miroslava Vargová ( referentka ocú )

Dátumy

Dátum objednania: 14.11.2022

Datum zverejnenia: 25.11.2022

Dokumenty