Objednávka

Divadelné predstavenie

Identifikácia

Číslo objednávky: 2022/53

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Materská škola

Adresa objednávateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO objednávateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Bábkové divadlo spod Sp. hradu

Adresa dodávateľa: Levočská 162/1, 053 01 Harichovce

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: Divadelné predstavenie

Cena objednávky: 475.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Pavla Malinová ( riaditeľka MŠ )

Dátumy

Dátum objednania: 22.11.2022

Datum zverejnenia: 25.11.2022

Dokumenty