Objednávka

objednávka zariadenie učebne MS

Identifikácia

Číslo objednávky: 79/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: Nomiland

Adresa dodávateľa: Magnezitárska

IČO dodávateľa: 36174319

Predmet objednávky: objednávka zariadenie učebne MS

Cena objednávky: 2192.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Daniela Korenková ( riaditeľka MŠ )

Dátumy

Dátum objednania: 21.11.2022

Datum zverejnenia: 24.11.2022

Dokumenty