Objednávka

Objednávka auta na prepravu materiálu

Identifikácia

Číslo objednávky: 37/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou Veľký Slavkov

Adresa objednávateľa: Školská 240, 05991 Veľký Slavkov

IČO objednávateľa: 37876431

Názov dodávateľa: Ján Šestko ROOFSTAV

Adresa dodávateľa: 076 62 Dvorianky, Agátova 188/6

IČO dodávateľa: 48189634

Predmet objednávky: Objednávka auta na prepravu materiálu

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Anna Grešová ( ekonómka )

Dátumy

Dátum objednania: 19.09.2022

Datum zverejnenia: 23.09.2022

Dokumenty