Objednávka

Objednávka ecosol CLEAN 4x4 kg - 1 kartón, ecosol BRITE S 2x2,5 l - 1 kartón.

Identifikácia

Číslo objednávky: 36/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou Veľký Slavkov

Adresa objednávateľa: Školská 240, 05991 Veľký Slavkov

IČO objednávateľa: 37876431

Názov dodávateľa: Hagleitner hygiene Slovensko, s.r.o.

Adresa dodávateľa: 903 01 Senec, Diaľničná cesta 27

IČO dodávateľa: 35840790

Predmet objednávky: Objednávka ecosol CLEAN 4x4 kg - 1 kartón, ecosol BRITE S 2x2,5 l - 1 kartón.

Cena objednávky: 363.26 € s DPH

Objednávku vystavil: Bc. Miroslava Rindošová ( vedúca ŠJ )

Dátumy

Dátum objednania: 14.09.2022

Datum zverejnenia: 23.09.2022

Dokumenty