Objednávka

správa registratúry

Identifikácia

Číslo objednávky: 55/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou Harichovce

Adresa objednávateľa: Levočská 53, 05301 Harichovce

IČO objednávateľa: 35545992

Názov dodávateľa: Archivovanie SK s.r.o.

Adresa dodávateľa: Sobotské námestie 46, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444154

Predmet objednávky: správa registratúry

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Neupauerová Magdaléna ( riaditeľka ZŠ s MŠ )

Dátumy

Dátum objednania: 23.09.2022

Datum zverejnenia: 23.09.2022

Dokumenty