Objednávka

Odborná prehliadka tlakových nádob

Identifikácia

Číslo objednávky: 73/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola J. M. Petzvala

Adresa objednávateľa: Moskovská 20, 05901 Spišská Belá

IČO objednávateľa: 37792041

Názov dodávateľa: Marián Jurkovský MAJOTERM

Adresa dodávateľa: Jesenná 3239/11, Poprad

IČO dodávateľa: 50932608

Predmet objednávky: Odborná prehliadka tlakových nádob

Cena objednávky: 300.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Alica Hupková ( ekonómka )

Dátumy

Dátum objednania: 23.09.2022

Datum zverejnenia: 23.09.2022

Dokumenty