Objednávka

Objednávka na predplatné na Smernice pre obce + prístup do archívu na obdobie od 26.9.2022 do 25.9.2023.

Identifikácia

Číslo objednávky: 29/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Baldovce

Adresa objednávateľa: 46, 05304 Baldovce

IČO objednávateľa: 00328936

Názov dodávateľa: VERLAG DASHOFER, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Železničiarska 13, Bratislava

IČO dodávateľa: 35730129

Predmet objednávky: Objednávka na predplatné na Smernice pre obce + prístup do archívu na obdobie od 26.9.2022 do 25.9.2023.

Cena objednávky: 159.60 € s DPH

Objednávku vystavil: Jozef Mlynár ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 23.09.2022

Datum zverejnenia: 23.09.2022

Dokumenty