Objednávka

Kompostovateľné vrecia na bioodpad

Identifikácia

Číslo objednávky: 33-Ocú/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hnilčík

Adresa objednávateľa: Hnilčík č. 38, 05332 Hnilčík

IČO objednávateľa: 00329134

Názov dodávateľa: mkn s.r.o

Adresa dodávateľa: Hudecova 3744/1A, 841 04 Bratislava

IČO dodávateľa: 46844228

Predmet objednávky: Kompostovateľné vrecia na bioodpad

Cena objednávky: 39.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ľubomír Kačír ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 22.09.2022

Datum zverejnenia: 22.09.2022

Dokumenty