Objednávka

ZŠ, MŠ - školenie Manažovanie v MŠ v novom šk. roku 2022/2023

Identifikácia

Číslo objednávky: O2022/61

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa objednávateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Inštitút celoživotného vzdelávanie Košice, n. o.

Adresa dodávateľa: Družstevná 232/2, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 51424266

Predmet objednávky: ZŠ, MŠ - školenie Manažovanie v MŠ v novom šk. roku 2022/2023

Cena objednávky: 50.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Lenka Faltinová ( ekonómka )

Dátumy

Dátum objednania: 19.09.2022

Datum zverejnenia: 23.09.2022

Dokumenty