Objednávka

materiál VO

Identifikácia

Číslo objednávky: 14/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa objednávateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO objednávateľa: 37936867

Názov dodávateľa: LUSILA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Slavkovská Kežmarok

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: materiál VO

Cena objednávky: 500.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 23.06.2022

Datum zverejnenia: 23.06.2022

Dokumenty