Objednávka

Tovar bufet .

Identifikácia

Číslo objednávky: 15/9/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Pribylina

Adresa objednávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO objednávateľa: 00315711

Názov dodávateľa: Iveta Rusňáková -IKA

Adresa dodávateľa: Dr. Pantočku 377, Továrniky

IČO dodávateľa: 40802345

Predmet objednávky: Tovar bufet .

Cena objednávky: 231.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 13.06.2022

Datum zverejnenia: 23.06.2022

Dokumenty