Objednávka

Jedálne kupóny

Identifikácia

Číslo objednávky: 20-Ocú/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hnilčík

Adresa objednávateľa: Hnilčík č. 38, 05332 Hnilčík

IČO objednávateľa: 00329134

Názov dodávateľa: Up Déjeuner, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava

IČO dodávateľa: 53528654

Predmet objednávky: Jedálne kupóny

Cena objednávky: 540.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ľubomír Kačír ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 23.06.2022

Datum zverejnenia: 23.06.2022

Dokumenty