Objednávka

Uloženie objemného odpadu na rok 2022

Identifikácia

Číslo objednávky: 2022/26

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Švábovce

Adresa objednávateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO objednávateľa: 00326623

Názov dodávateľa: Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce

Adresa dodávateľa: Žakovce 189

IČO dodávateľa: 36450332

Predmet objednávky: Uloženie objemného odpadu na rok 2022

Cena objednávky: 80.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ján Mlynár ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 29.04.2022

Datum zverejnenia: 22.06.2022

Dokumenty