Objednávka

Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre úz. rozh. IBV Švábovce Baňa

Identifikácia

Číslo objednávky: 2022/11

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Švábovce

Adresa objednávateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO objednávateľa: 00326623

Názov dodávateľa: Ing. Jozef Imrich

Adresa dodávateľa: Hôrka 360

IČO dodávateľa: 34892966

Predmet objednávky: Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre úz. rozh. IBV Švábovce Baňa

Cena objednávky: 2450.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ján Mlynár ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 01.02.2022

Datum zverejnenia: 22.06.2022

Dokumenty