Objednávka

edukačné publikácie pre ZŠ

Identifikácia

Číslo objednávky: 32/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou Harichovce

Adresa objednávateľa: Levočská 53, 05301 Harichovce

IČO objednávateľa: 35545992

Názov dodávateľa: TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Krompašská 510/96, 040 11 Košice

IČO dodávateľa: 45258767

Predmet objednávky: edukačné publikácie pre ZŠ

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Jarinová Jozefína ( učiteľka ZŠ )

Dátumy

Dátum objednania: 16.06.2022

Datum zverejnenia: 22.06.2022

Dokumenty