Objednávka

Objednávame si u Vás revíziu plynových zariadení na úseku ZŠ a opravy s tým spojené

Identifikácia

Číslo objednávky: O2021/56

Názov zmluvy: Servisná zmluva 2/2014

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa objednávateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Segas Poprad, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Na letisko 2088, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 52855104

Predmet objednávky: Objednávame si u Vás revíziu plynových zariadení na úseku ZŠ a opravy s tým spojené

Cena objednávky: 600.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Lenka Faltinová ( ekonómka )

Dátumy

Dátum objednania: 08.09.2021

Datum zverejnenia: 14.09.2021

Dokumenty