Objednávka

ZŠ, MŠ čistiace prostriedky, hygienické potreby

Identifikácia

Číslo objednávky: O2021/55

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa objednávateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Pracovné odevy KADO,s.r.o.

Adresa dodávateľa: Suchoňová 3527/4, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 50637819

Predmet objednávky: ZŠ, MŠ čistiace prostriedky, hygienické potreby

Cena objednávky: 165.54 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Lenka Faltinová ( ekonómka )

Dátumy

Dátum objednania: 07.09.2021

Datum zverejnenia: 14.09.2021

Dokumenty