Objednávka

ZŠ - kancelárske potreby

Identifikácia

Číslo objednávky: O2021/54

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa objednávateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Papyrus Poprad, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Partizánska 3916, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31678238

Predmet objednávky: ZŠ - kancelárske potreby

Cena objednávky: 571.12 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Lenka Faltinová ( ekonómka )

Dátumy

Dátum objednania: 07.09.2021

Datum zverejnenia: 14.09.2021

Dokumenty