Objednávka

ZŠ učebné pomôcky, hry pre žiakov II. Krúžková činnosť

Identifikácia

Číslo objednávky: O2021/50a

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

Adresa objednávateľa: č. 121, 05914 Vydrník

IČO objednávateľa: 37876481

Názov dodávateľa: Zábavné učení, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Mariánske námestie 14, 688 01 Uherský Brod

IČO dodávateľa: 29261651

Predmet objednávky: ZŠ učebné pomôcky, hry pre žiakov II. Krúžková činnosť

Cena objednávky: 397.66 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Lenka Faltinová ( ekonómka )

Dátumy

Dátum objednania: 06.09.2021

Datum zverejnenia: 14.09.2021

Dokumenty