Objednávka

Kontrola PHP a hydrantov

Identifikácia

Číslo objednávky: 97/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Betlanovce

Adresa objednávateľa: č. 23, 05315 Betlanovce

IČO objednávateľa: 00328952

Názov dodávateľa: Tatrahasil, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Lidická 39, 059 51 Poprad -Matejovce

IČO dodávateľa: 36501930

Predmet objednávky: Kontrola PHP a hydrantov

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Miroslava Vargová ( referent OcÚ )

Dátumy

Dátum objednania: 07.09.2021

Datum zverejnenia: 13.09.2021

Dokumenty