Objednávka

dekontaminácia chladiaceho zariadenia Domu smútku

Identifikácia

Číslo objednávky: 6/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 00326569

Názov dodávateľa: PETINA Ingrid Lineková

Adresa dodávateľa: Čeláre 90, 991 22 Bušince

IČO dodávateľa: 41909275

Predmet objednávky: dekontaminácia chladiaceho zariadenia Domu smútku

Cena objednávky: 70.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Bc. Mária Kleinová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 20.01.2020

Datum zverejnenia: 20.01.2020

Dokumenty