Objednávka

stolové kalendáre 250 ks

Identifikácia

Číslo objednávky: 1/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Tvarožná

Adresa objednávateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO objednávateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Tlačiareň Kežmarok GG, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Priekopa 1589/21

IČO dodávateľa: 45691312

Predmet objednávky: stolové kalendáre 250 ks

Cena objednávky: 352.44 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Dagmar Mathiová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 03.01.2020

Datum zverejnenia: 20.01.2020

Dokumenty