Objednávka

Objednávka služby SIPO na vodné.

Identifikácia

Číslo objednávky: 1/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Baldovce

Adresa objednávateľa: 46, 05304 Baldovce

IČO objednávateľa: 00328936

Názov dodávateľa: Slovenská pošta, a. s.

Adresa dodávateľa: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1

IČO dodávateľa: 36631124

Predmet objednávky: Objednávka služby SIPO na vodné.

Cena objednávky: 10.24 € s DPH

Objednávku vystavil: Jozef Mlynár ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 14.01.2020

Datum zverejnenia: 17.01.2020

Dokumenty