Objednávka

vypracovanie záverečnej správy k projektu "Všetci sme si rovní"

Identifikácia

Číslo objednávky: 5/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 00326569

Názov dodávateľa: ORLITAS, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Námestie sv. Egídia 41/95, 059 86 Poprad

IČO dodávateľa: 51468387

Predmet objednávky: vypracovanie záverečnej správy k projektu "Všetci sme si rovní"

Cena objednávky: 1700.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Bc. Mária Kleinová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 13.01.2020

Datum zverejnenia: 17.01.2020

Dokumenty