Objednávka

Potraviny do školskej jedálne

Identifikácia

Číslo objednávky: ŠJ 31/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Betlanovce

Adresa objednávateľa: č. 23, 05315 Betlanovce

IČO objednávateľa: 00328952

Názov dodávateľa: ALLINMARKET, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Michalska 18, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 51238365

Predmet objednávky: Potraviny do školskej jedálne

Cena objednávky: 92.17 € s DPH

Objednávku vystavil: Marta Paľuchová ( vedúca ŠJ )

Dátumy

Dátum objednania: 27.08.2019

Datum zverejnenia: 11.09.2019

Dokumenty